New book about musicpedagogy (dutch)

Happy to write a chapter in the new book about music pedagogy:

Verneert, F. (2021). Improvisatie als collaborative practice. In: A. De Vugt & T. De Baets (Eds.). Muziekpedagogiek in beweging, typisch muziek. Euprint.