Research topics:

music improvisation, music education, collaborative creativity, community music.


PhD: ‘Throw them in the deep end.’ Towards a non-idiomatic form of improvisation in the light of a holistic design approach to learning.
Promotor: Prof. Dr. Thomas De Baets (KU Leuven), co-promotor: Dr. Luc Nijs ( Ghent University).

Abstract

Research shows that the most valued elements of an expert (jazz) improvisation, like, ’proper voice’, ‘self-regulation’, ‘spontaneity’ and ‘creative freedom’ are barely explicitly covered in present day jazz pedagogy. In this project we research how these aspects could be more explicitly dealt with in formal artistic and educational practice. We draw on findings from a non-formal, participatory music project (TOSO) to elaborate on the relationship between the interactive dimensions of collective group improvisations (MacDonald 2012), collaborative creativity (Bishop 2018) and the concept of Participatory Sense Making (De Jaegher & Di Paolo 2007). This project fosters the emergence of an educational approach that may have the potential to enrich formal music educational practices. In a second phase, we will develop a Balance Model for improvisation, in which the acquiring of basic skills goes hand in hand with the acquiring of creative freedom and intuition.

Lecture SIMM congres 2021: Link to video


Publications


Forthcoming/in preparation 

Verneert, F. & De Baets, T. (Eds.) (2022). Folk (music) education (working title), Book.

Verneert, F, de Bisschop, A, Nijs, L. & De Baets, T. (2022). How a participatory music project can inspire formal music education. A pedagogical – artistic perspective.

Verneert, F. & Verbeeck, J.(2022).  Improvisation for all! Kunstzone

Journal articles

Verneert, F., De bisschop, A., Nijs, L., De Baets, T. (2022). Improvisation pour tous! Comment un projet musical participatif peut inspirer l’éducation musicale formelle. L’ éducation musicale, 135, 1-12.  Open Access

Verneert, F. (2021). Improvisatie als instant conversatie. Kunstzone. Tijdschrift voor kunst & cultuur in het onderwijs 5:8-9.

Verneert, F. & Duyck, I. (2021). Zingen als sociaal engagement. Wat kunnen we leren uit participatieve muziekprojecten? Stemband 27

Verneert, F., Nijs, L. & De Baets, T. (2021) A Space for Collaborative Creativity. How Collective Improvising Shapes ‘a Sense of Belonging’. Front. Psychol. 12:648770. doi: 10.3389/fpsyg.2021.648770 Open Access

Verneert, F. & Geudens, T. (2021). Het kind van de rekening? Artistieke vakken bedreigd in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Kunstzone. Tijdschrift voor kunst & cultuur in het onderwijs 3:8-11.

Verneert, F. & Nijs, L. (2020). Ook het kunstonderwijs heeft nood aan digitale geletterdheid. Knack Magazine.

Verneert, F., & Fraeyman, E. (2020). Folkmuziek leer je niet van partituren. Folk, 27-28.

Bookchapters 

Verneert, F. (2021). Kunsteducatie in het secundair onderwijs, van bijzaak naar hoofdzaak. In: H. Schmidt (red.) Mogen we nog verwonderd zijn? Een pleidooi voor meer kunsteducatie in het onderwijs. Owl Press.

Verneert, F. (2021). Improvisatie als collaborative practice. In: A. De Vugt & T. De Baets (Eds.). Muziekpedagogiek in beweging, typisch muziek. Euprint.

Books 

Verneert, F., Declerq, G. (2020). De JazzBoom. Over een eeuw groei en snoei van de Jazz.  Muziekmozaïek vzw.

Research Reports

Verneert, F. & Verbeeck, J. (2022). Improvisation for all! Hoe beleven leerlingen collectieve vrije improvisatie in het leerplichtonderwijs? 1-68, Onderzoekseenheid Music & Drama van LUCA School of Arts – KU Leuven. (URL) Open Access

Abstracts/Presentations/Posters

Verneert, F., Nijs, l. & De Baets, T. Improvisation for all! How a participatory music project can inspire formal music education. Presented at the 5th International SIMM-POSIUM (Social Impact of Music Making). BOZAR Brussels 19 Jan. 2021. (professional oriented).

Stijnen, J., Verneert, F. (2019). Differentiating instrumental improvisation according to creativity styles. In: Music Schools – Masters of Collaboration?, (22-22). Presented at the 2nd European Music School Symposium, University of Music & Performing Arts, Vienna, Austria, 10 Oct 2019-11 Oct 2019. (professional oriented)

Verneert, F., De Baets, T. (2019). A non-idiomatic form of (jazz) improvisation in music education. In: The School I’D Like. Music Education Meeting The Needs Of Children And Young People Today.. Presented at the EAS conference, Malmö, Sweden, 15 May 2019-18 May 2019. (professional oriented)

Verneert, F. (2019). ‘Throw them in the deep end’ A creative framework for (jazz) improvisation with children. In: Bodily experiences in musical reading, (43-43). Presented at the MERYC Counterpoint of the senses, University of Ghent De Krook, 26 Mar 2019-30 Mar 2019. (professional oriented)

Verneert, F. (2019). ‘Throw them in the deep end’ Naar een model voor niet-idiomatische (jazz) improvisatie. Presented at the School loves onderzoek, Thurn & Taxis Brussel, 02 Feb 2019-02 Feb 2019. (professional oriented)

Newspaper articles

Verneert, F. (2020). Artistieke vorming, het begin van de wijsheid. De Standaard.

Verneert, F., De Bisschop, A., Van Den Berg, A. (2020). Beste burgemeesters, maak verbeelding weer mogelijk! De Standaard.

Verneert, F. (2012). De kleine Folkpodia. Open Brief. De Morgen 27 maart 2012. Open Access

Verneert, F. (2013). Jazz is voor iedereen. Gastcolumn. Festivalkrant Gent Jazz.

Invited lectures

Verneert, F., Nijs, L. (2022). Online/Offline. Technologie als transformatieve kracht in het kunstonderwijs. Invited by LUCA School of Arts. Presented at the LUCA ME(E)T studiedag, Ghent, Belgium.

Verneert, F., Nijs, L. (2021). Online/Offline. Technologie als transformatieve kracht in het kunstonderwijs. Invited by De Acadeies, Antwerp, Belgium. Antwerp, Belgium. (professional oriented)

Verneert, F. (2021). Improvisation as collaborative practice. How a community music program can inspire improvisation pedagogy (Vortrag auf Englisch). Invited by Prof Dr J. Toelle.. Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Austria.

Verneert, F., De Baets, T., Nijs, L. (2021). Improvisation for all! How a participatory music project can inspire formal music education. Invited by Dr. Lukas Pairon SIMM. Presented at the SIMM-posium#5, Bozar Belgium.

Verneert, F., De Baets, T. (2020). Improvisation for all! Integrating non-idiomatic aspects of improvisation in music education. Invited by Research Unit Music & Drama LUCA. Presented at the LUCA School of Arts, Leuven., LUCA School of Arts, Leuven..

Verneert, F., Stijnen, J. (2019). Differentiating instrumental improvisation according to creativity styles. Invited by EAS 2nd European Music School symposium. Presented at the EAS, University of Music & Performing Arts, Vienna, Austria.

Creations in the Arts 

Verneert, F. with Vanderaspoilden, S. (editor), Coopmans, F. (editor), -Smolders, L. (editor) Het Kot is van Ons! 39 Folk & Jazz compositions. (Composition). 18 Dec 2020.

Duyck, I., Maris, B., Barcella, G., Verneert, F. The Ostend Street Orkestra TOSO. (Performance). Venue: Vooruit Ghent Belgium, 04 Mar 2020.

Other

Verneert, F. (2020). Pleidooi voor kleinschalige jazzconcerten. Jazz&Mo’, 13. (URL)
Verneert, F. (2020). Muzikanten aan de macht! Jazz&Mo’, 12. (URL)
Verneert, F. (2020). Over identiteit en territorialiteit in de Jazz. Jazz&Mo’, 11. (URL)
Verneert, F. (2019). Mooi zijn of verwonderen? Jazz&Mo’, 10
Verneert, F. (2019). Enkele gedachten over improvisatie. Jazz&mo’, 01.
Verneert, F. (2019). Jam on! Jazz&mo’, 03. (URL)
Verneert, F. (2018). Over vrouwen, mannen en Jazz. Jazz & Mo’, 02.
Verneert, F. (2018). It ain’t what you do, it’s the way that you do it. Jazz&mo’.
Verneert, F. (2018). Ode aan de gitaar. Jazz&mo’, 03.
Verneert, F. (2018). Homemade curry. Jazz&mo’, 04.
Verneert, F. (2017). Vrijheid (over improvisatie in Jazz). Jazz&mo’, 04.
Verneert, F. (2016). ’t Ey, tekst academische zitting. ‘t Eyschrift.
Verneert, F. (2010). Een Epifanie van de Mens, over het werk van beeldend kunstenaar Hervé Martijn. Catalogus Art Gallery Lefevere.